W jakich kontenerach można składować gruz?

W jakich kontenerach można składować gruz?

Komentarze: 0
Ocena: brak
Liczba głosów: 0

Gruz to materiał, który powstaje w wyniku prac budowlanych, remontowych i rozbiórkowych. Składa się z odpadów ceglanych, betonowych, kamieni, ziemi czy piasku. Jego odpowiednie przechowywanie jest konieczne nie tylko ze względu na przepisy, ale także ochronę środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo ludzi. W jakich kontenerach można składować gruz?

Składowanie gruzu – co mówi prawo?

Mogłoby się wydawać, że na własnej posesji można składować gruz w dowolny sposób i w dowolnej ilości. Nie jest to jednak prawda. Przepisy, a konkretnie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podają trzy miejsce składowania odpadów:

  • składowisko odpadów,
  • podziemne składowisko odpadów,
  • obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Ustawa wyszczególnia także trzy typy składowisk:

  • składowisko odpadów niebezpiecznych,
  • składowisko odpadów obojętnych,
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w tym odpadów komunalnych.

Gruz powinien trafić na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Składowanie go na własnej posesji jest możliwe wyłącznie w przypadku magazynowania go na potrzeby procesów technologicznych lub organizacyjnych po uzyskaniu stosownego pozwolenia – w innym wypadku jest niezgodne z prawem.

Jak składować gruz?

Gruzu nie można wyrzucać do normalnych pojemników na śmieci. Grozi za to kara finansowa, a zainterweniować może nie tylko sąsiad, ale też firma odbierająca odpady. Do składowania odpadów budowlanych służy kontener na gruz. To wytrzymały pojemnik z blachy stalowej zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Do obsługi kontenerów wykorzystuje się samochody ciężarowe ze specjalną zabudową, która pozwala na ich bezpieczny transport. Gruz można składować również w kontenerach elastycznych, czyli workach big bag. Produkuje się je z polipropylenu, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Wynajmem i transportem kontenerów na odpady budowlane zajmują się wyłącznie specjalistyczne podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia. Jednym z nich jest firma oferująca wywóz gruzu SAWO Recykling spod Łodzi. Oferuje ona zarówno wynajem worków big bag o objętości 1 m3, jak i kontenerów na gruz w szerokim wyborze pojemności: od 2 do 8 m3. Dzięki temu każdy może wybrać pojemnik dopasowany do własnych potrzeb. Po wypełnieniu kontenera przez Klienta firma odbiera go i transportuje na składowisko lub do zakładu przetwarzania, gdzie poddawany jest recyklingowi.

Tagi
Dodane przez Bernard Sawicki
Charakterystyka i zastosowanie łańcuchów rolkowych
Komentarze: 0
Ocena: brak
Jak rozdrabniać tworzywa sztuczne?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Filtracja a oczyszczanie powietrza z pyłów
Komentarze: 0
Ocena: brak
Dlaczego fotowoltaika jest opłacalna?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Komentarze artykułu

Brak komentarzy

Dodaj komentarz