Kiedy mechanik jest odpowiedzialny za nasze auto?

Kiedy mechanik jest odpowiedzialny za nasze auto?

Komentarze: 0
Ocena: brak
Kategoria: Motoryzacja
Liczba głosów: 0

Oddanie pojazdu do warsztatu samochodowego wiąże się z pewnym ryzykiem, w szczególności, jeśli nie znamy osoby, której to auto zostawiamy. Samochody zazwyczaj są kosztowne, ich cena oscyluje w setkach tysięcy bądź nawet milionach złotych. Problemów natomiast z pozostawieniem auta w warsztacie może być wiele. Aby się zabezpieczyć, przeczytaj w naszym dzisiejszym wydaniu, jaką odpowiedzialność ponosi właściciel warsztatu. Zapraszamy!

Odpowiedzialność mechanika za przekroczenie terminu naprawy!

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z powierzonego im zlecenia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za samochód w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny w artykule 478 mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie bądź stratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby również, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym. Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu za przekazany mu samochód w przypadku opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu zrealizowania usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu bądź jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Nieprawidłowo wykonana naprawa przez mechanika!

Częstym przypadkiem jest wadliwe przeprowadzenie usługi, co może owocować dalszym uszkodzeniem samochodu. Odpowiedzialność w takiej sytuacji określona jest w dwóch aspektach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność na mocy umowy oznacza, że za naprawienie szkody w wyniku nienależytego wykonania albo niewykonania zobowiązania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, gdy straty pojawiły się w wyniku następstw okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd na podstawie przepisów rękojmi w sytuacji przeprowadzenia naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania samochodu w czasie do 2 lat od naprawy zaobserwowane zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Domniemywa się wtedy, że wada była już w momencie wydania pojazdu właścicielowi. Klient ma prawo wtedy żądać wymiany elementu na wolną od wad, naprawy albo obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Co, gdy na terenie warsztatu samochodowego zostanie skradziony samochód?

W chwili, kiedy podpisujesz umowę naprawy z właścicielem warsztatu, to łączy ona cechy umowy o dzieło, a także umowy o przechowanie pojazdu. W tym wypadku oznacza to dla Ciebie, że samochód musi wrócić od mechanika w nienaruszonym stanie, a jeżeli dojdzie do kradzieży, to warsztat ponosi za to odpowiedzialność. Jednakże może on udowodnić swoją niewinność, okazując, że auto było zamknięte i dobrze zabezpieczone, a klucze i dokumenty daleko od osób trzecich!

Tagi
Dodane przez Michał Tomaszewski
Jak wygląda autodetailing wnętrza?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Na czym polega regeneracja przekładni kierowniczej?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Po czym poznać awarię układu kierowniczego?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Czym są systemy parkingowe?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Kiedy warto zgłosić się do serwisu Mercedesa?
Komentarze: 0
Ocena: brak
Komentarze artykułu

Brak komentarzy

Dodaj komentarz