Swobodny przeplyw towarow uslug kapitalu i osob

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do zysku w okolicach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz stylów ochronnych oddanych do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz faktów i wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w szkoła szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, które wymaga spełniać towar w relacji od otoczenia w którym będzie on odczuwany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne płynące z nowych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim użytkowana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko zwolniony z rynku. Daje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.