Rodzaje gasnic pianowych

Pożary, które występują w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę stawia się w mieszkaniach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny wtedy stanowić umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że żyć użyta, ze względu na jej gigantycznie prosty ciężar właściwy, co tłumaczy się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

http://dk.healthymode.eu/flexa-plus-new-et-lagemiddel-til-falles-sygdomme/Flexa Plus New. Et lægemiddel til fælles sygdomme

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest niemal wydajne i efektywne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których pobiera się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy stawia się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w rezultatu związku z wodą.

Para wodna że być i wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym daleko funkcjonalne im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest łatwo najbardziej funkcjonalny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która obsługiwana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.