Odpylanie tworzywa

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, zwracających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej też w tokach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Przenoszące się cząstki o bardzo delikatnych rozmiarach stanowią zagrożenie dla instytucji także dla zdrowia człowieka (część spośród nich trzyma działanie toksyczne), dlatego też skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny fakt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na prowadzenie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak również zapobiegać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przybywa do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej a w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie istotną sprawą w planach odpylających stanowi ich szczelność - każda przerwa w produkcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Innym elementem dużym w budowie jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą prowadzić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.