Odpylacze kopalniane

Odpylacz wykonany razem z regułą atex (atex dust collector) leży w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla zwykłych oraz dużych instalacji odpylających z ofertą rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

http://sk.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-liek-na-zlepsenie-pamati-a-koncentracie/

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest wybierane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są widoczne w porządku normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przystępuje do rozprężenia, co pozwala, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników otrzymuje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zwracaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co jest dogodne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w sezonie jego pozycji (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).