Kolposkopia rozszerzona

W wielu zakładach przemysłowych oraz magazynach że stać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, jeśli w sposobie dostają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub jakie stanowią potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, kiedy w wnętrzach jest zbyt duża temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami oraz zagrożenie wybuchem pojawia się, jeśli w miejscu dotrze do tworzenia iskry.

Specjalne fabryki i zakłady produkcyjne zazwyczaj są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w środowiskach takich, jak na dowód stacje benzynowe, w jakich ryzyko wybuchowe często prowadzą ludzie, którzy się tam znajdują - nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na terenie zagrożonym wybuchem. Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna zostać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, ale zarówno na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków zaś w środowiskach, gdzie poznają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe jest również w stoczniach, o czym nie każdy spośród nas wie.

Wysoce wymienione miejsca objęte są ustawą, która nakazuje rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele a osoby prowadzące takimi miejscami muszą okazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE także masa różnych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest realizowanych przez Unię Europejską, przez co przepisy też są naturalnie implementowane do naszego prawa od momentu, jak chodzimy do Wspólnoty. Każdy właściciel sklepu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a i pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w jakich potrafi przybyć do wybuchu.