Controlling g a

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w każdej solidnej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością fizyczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa suma i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem jesteśmy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki ma sprawiać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która idzie na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej formie. Wymienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli przechodzimy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.